فلسفه تنهایی

فلسفه ی عجیبی است زندگی!


آنان که ترک میکنند با اینکه مقصرند هیچگاه تنها نمیمانند،


اما آنان که ترک میشوند با آنکه گناهی ندارند همیشه تنها میمانند. . .

/ 1 نظر / 49 بازدید
میثم

جالب بود تنهایی سهم ماست[نگران]