روز اول محرم

روز اول محرم شروع شد .دلم برای اون عزاداریهای چند سال پیش تنگ شده. کاشکی زندگی ادمها دکمه بک وارد داشت تا برمیگشتم و دوباره اون خاطرات رو مرور میکردیم.دلم برای عزادرای ها تنگ شده . عزاداریهای که درونش ارامش خاصی پیدا میشد . اما این چند ساله نمیدونم چرا اون ارامش رو نمیشه پیدا کرد. نمیدونم شاید انسانها بیوفا شدند. شاید معرفت و مردانگی رو از یاد بردیم.و خیلی شایدها/

خدایا این بنده حقیرت خیلی دلش گرفته به دادش برس .خدایا عاقبت همه انسانها رو ختم به خیر بگردان.

یا مهدی

/ 2 نظر / 10 بازدید

سوگند @ تو که دلت برای عزادریا تنگ شده از اون طرفم روز دهم محرمو خوندم دیدی که کشکه شبکه فشنه تیویه لطف کن دلت برای اون سالها تنگ نشه چون اون سالهام از این خبرها بود منتها شبکه فشن ابداع نشده بود وگرنه بدتر بود