گناه عاشقی

لمسِ تن تو

شهوت است و گناه
حتی اگر خدا عقدمان را ببندد....

داغیِ لبت ، جهنم من است
حتی اگر فرشتگان سرود نیکبختی بخوانند...

هم آغوشی با تو ، هم خوابگیِ چرک آلودی ست
حتی اگر خانه ی خدا خوابگاهمان باشد..

فرزندمان، حرام نطفه ترین کودک زمین است
حتی اگر تو مریم باشی و من روح القدس....

خاتون من!
حتی اگر هزار سال عاشق تو باشم،
یک بوسه
یک نگاه حتی،
حرامم باد !
 
اگر تو عاشق من نباشی.....
 
 
شاملو
/ 0 نظر / 8 بازدید