انتظاری دیگر

در روزگاری که خنده ی مردم از زمین خوردن توست، برخیز تا بگریند ...

 

«کوروش کبیر»

 

توهین ها مانند  سکه های  تقلبی اند؛

 

ما ناگزیریم آنها را بشنویم، ولی مجبور نیستیم قبولشان کنیم.

 


 

«رسورجن»

 

در شگفتم که سلام آغاز هر دیداری است؛

 

ولی در نماز پایان است.

 

شاید این بدین معناست که پایان نماز؛

 

آغاز دیدار است.

 

«دکتر علی شریعتی»

 

هیچ انتظاری از کسی ندارم

 

و این نشان دهنده ی قدرت من نیست؛

 

مسئله، خستگی از اعتماد های شکسته است ...

 

اگر کسی خوبی های تو را فراموش کرد؛

 

تو خوب بودن را فراموش نکن ...

 

و باز هم واژه ای بنام انتظار.......شاید این جمعه بیاید.

 

 

 

 

/ 1 نظر / 4 بازدید