نسبتها مثلثاتی

 نسبتهای مثلثاتی که وقتی تو کلاسی مهندسی لازم میشه. خیلی با حاله مگه نه. ولی خداییش خیلی زیاد بود

/ 2 نظر / 171 بازدید
سوگند

دیدنشون ادمو گیج میکنه ولی بره تو برش جالبه

سوکگند @ خوب تو خنگی[خنده]