از یاد رفته

هیـچ هـــم سـکوت،

 

نـشانـه ی رضایت نـیسـت؛

 

شـاید کسی دارد خفه می شود پـشت یـک بـغـض ...

زندگی کن به شیوه خودت ... با قوانین خودت ... !!!
مردم دلشان می خواهد موضوعی برای گفتگو داشته باشند ...
برایشان فرقی نمی کند چگونه هستی ...
چه خوب ... چه بد ... موضوع صحبتشان خواهی شد ...!
پس زندگی کن به شیوه خودت ...
چه خوب ... چه بد ...

 

من از تنها بودن راضی نیستم؛

 

اما خوشحالم که با خیلی ها نیستم ...!

تحمل "تنهایی" ها؛ بهتر از گدایی محبت هاست ...

 

خوشبختی یعنی اینکه خداوند آنقدر عزیزت کند؛

 

تا وجودت آرام بخش دیگران باشد؛

 

و تو خوشبخت ترین هستی ...

 

نه صدایش را نازک می کرد ...

 

و نه دستانش را «آردی» ...

 

از کجا باید به «گرگ» بودنش شک می کردم ...!

 

به کوچه ای رسیدم که پیرمردی از آن خارج می شد؛

 

به من گفت : نرو که بن بسته!

 

گوش نکردم، رفتم؛

 

وقتی برگشتم و به سر کوچه رسیدم؛

 

پیر شده بودم ...

 

گر چه آلوده ی دنیای غریبم اما؛

 

سینه ای پاک به پهنای صداقت دارم؛

 

دستانم اگر عاطفه را می فهمند؛

 

با کسی سبزتر از عشق رفاقت دارم ...

/ 2 نظر / 11 بازدید
peyman

salam refight kheili bahali

خودت میدونی کیم

گریه نکن که اشکات بدجور خرابم میکنه