هم چی ارومه

همه چی آرومه

همه چی تأمینه این چقدر خوبه که /قیمتا پایینه! همه چی آرومه /مسولا خوابیدن شک نداری دیگه /تو به اوضاع من همه چی آرومه /من چقدر خوشحالم صد تومن تو جیبم /به خودم می بالم! تو داری می میری /ازچشات معلومه من فقط بیکارم /همه چی آرومه بگو این آرامش /تا ابدپابرجاست بگو از یارانه /این تورم بی جاست

/ 1 نظر / 8 بازدید

کجا همه چی اورمه از خودت در میاری [ابرو]