احساس زندگی

William Shakespeare Said

 

ویلیام شکسپیر گفت :

 


I always feel happy, you know why?

 

من همیشه خوشحالم، می دانید چرا؟

 


Because I don't expect anything from anyone

 

برای اینکه از هیچکس برای چیزی انتظاری ندارم

 


Expectations always hurt ...

 

انتظارات همیشه صدمه زننده هستند ...

 


Life is short ...

 

زندگی کوتاه است ...

 


So love your life ...

 

پس به زندگی ات عشق بورز ...

 


Be happy

 

خوشحال باش

 


And keep smiling

 

و لبخند بزن

 


Before you speak, Listen

 

قبل از اینکه صحبت کنی ؛ گوش کن

 


Before you write, Think

 

قبل از اینکه بنویسی ؛ فکر کن

 


Before you spend, Earn

 

قبل از اینکه خرج کنی ؛ درآمد داشته باش

 


Before you pray, Forgive

 

قبل از اینکه دعا کنی ؛ ببخش

 


Before you hurt, Feel

 

قبل از اینکه صدمه بزنی ؛ احساس کن

 


Before you hate, Love

 

قبل از تنفر ؛ عشق بورز

 


That's Life …

 

زندگی این است ...

 


Feel it, Live it & Enjoy it

 

احساسش کن، زندگی کن و لذت ببر
/ 1 نظر / 11 بازدید
سوگند

جالب بود مخصون عکس متحرکتت سه بعدیش خیلی باحال بود این قسمتو خیلی دوست داشتم