روز تعطیل

امروز روز تعطیلی که اصلا نه حال بیرون رفتن داشتم نه حالی داشتم کاری کنم .امروز عصر وقتی برای خریدزدم بیرون دیدم تمام پنجرها ی راهرو بسته شده.اهالی ساختمان هم سرما رو دارن احساس میکنن.ولی من دوست دارم همیشه پنجره ها باز باشه .فصل قشنگیه مخصوصا راه رفتن روی برگهای خشک قدم برداری و صدای خش خش برگهارو بشنوی.بعدش بارون که بزنه چترتو باز کنی و باز به راهت ادمه بدی .خاطرات زیبا و تلخی رو که داشتی با خودت مرور کنی و ببینی کجای زندگی هستی . لحظه قشنگی هست که اون لحظه یارتو (خدا)رو پیداکنی.روز جمعه دیگری اومد و رفت اما من هنوز منتظرم...

/ 2 نظر / 37 بازدید

سوگند @ خوب دلیلش اینه وقتی چاق بشی سرمارو کمتر حس میکنی این بخاطر وزن زیادته اقا

سوگند @ خوب است یا بد افتضا ست شکمتو کوچیک کن شد دمبه گوسفند [نیشخند]