چند روز اینده

تا دو سه هفته دیگه تحولی تو زندگیم رخ میده امیدوارم که توام با موفقیت باشه خیلی جالبه که اقا پلیسه اون چیزهایی رو که دوست داشت بهش برسه رو نرسید. خیلی موفقیتهایی که بیشترش برای مردم بود رو بهش نرسید. اما افسوس میخورم بعد از این رو که چه اتفاقی میافته . کسی که کارش رو دوست داشت حالا باید ببوسه بزار کنار.خدایا اقا پلیسه رو کمکش کن .بهش ارامش عطا کن وصبر بهش ببخش تا ارومتر و دور از تشویش باشه.بنده خدا سر دوراهی بود که فردا به امتحانش برسه یا بره سر کارش.چند وقت پیش یه سریالی رو میدیدم که نکته جالبی تو فیلم دیده میشد و این بود که گفته میشد به صدای قلبت گوش کن.منم باید سعی کنم و به صدای قلبم گوش کنم . بعضی وقتها ادم بخواد به چیز بزرگی دست پیدا کنه باید خیلی چیزهارو فراموش کنه .به شرطی که تو ارمانی که داره بهش ایمان داشته باشه و بدونه که بهش میرسه.

/ 0 نظر / 11 بازدید