امان از گریه ها

گریه ها امانم را بریده اند.

                       می خواهم حرف بزنم.

                                         دلم آنقدرگرفته است،


 که می خواهم به اندازه هزارقرن گریه کنم.

                                              می خواهم نباشم.

                                                      حس می کنم جایی ازقلبم سوراخ شده است.
   خسته ازتو نیستم .

                خسته ازهیچ کسی نیستم.

                                    خسته از دوستی ها و دشمنی ها نیستم.

خسته ازاین همه دوری هستم.

                           فاصله آدمها نسبت بهم آنقدرزیاد شده است،  

                                                             که گویی کسی، کسی را درک نمی کند

/ 1 نظر / 12 بازدید

سوگند @ بنظر این قسمت متن زیاد دلچسب نبود شاید بخاطر اینه که تایپ شده حداقل اگه فایل متنو تغییر میدادی شاید جالبتر میشد