دروغه الکی

بخاطر مسایل ریز ودرشتی که در اطرافمون میبینیم همیشه دروغ وریا رو باید ببینم.

کمتر ادمهایی هستند خودشون رو حفظ  کردند.هر روز با نقابی که به روی صورت مردم

میبینیم لبخند میزنیم وخودمون رو مثل اونها همراه میکنیم.اگر هم بخوای حرف حقیقت

بزنی یا طرد میشی یا با حرفای احمقانه خودت رو توجیح میکنی.

 

تو خیلی از مراسمهای عقد همیشه اولین ملاکی برای هم گذاشته میشه صداقت در

زندگی هست.آیا همه این ادمها فقط اون لحظه به هم قول میدن یا تو زندگی هم اجرا

میکنن.(ادای ادمهای راستگو رو برای هم در اوردن اما توخالی)

خیلی وقته مسایل اخلاقی از جامعه ما دور شده .بنظرتون چه کسی مقصره؟

/ 1 نظر / 10 بازدید
ميثم

سلام اول از همه خودمون كسي جز خودمون نميتونه به اين وضع سامون بده[گل]